elektroniskt etablerad 2002
Tillbaka Hem Endast i Internet Explorer Forum Adresser Hjälp

Hagmarker på SundhultPå Sundhults ägor finns hagmarker, markerade med gula gränser på kartan. De ljusare gröna områdena är öppen mark, medan de mörkare domineras av träd och ofta är ren skog. De västra delarna av Råglyckan gränsar mot två tomter, och Övre lyckan gränsar mot en tomt, Solgläntan, i sin östra kant. Den södra änden av Säggplöjningen gränsar mot Stängets ägor och åker mark. Rakt söder ut finns Sundhults större skogmarker. Landsvägen kommer från Kärnebygd i väster och går mot Björshult och Gunnarp åt öster. Vägen intill boningshuset som går söder ut leder in i skogen och används för timmertransporter.


  Broaker
Broaker är en liten bit intill landsvägen. Det är resterna av den åker där den nya stallbyggnaden byggdes 1984. Det tas vanligtvis hö från denna bit. Landsvägen rundade förr i tiden denna åker, för att fortsätta över Hässelaker och Gårdstan.


Broaker från Hässelaker


© 2002-2020 Sundhult.com     webmaster@sundhult.com